Nariadenie vlády č. 258/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny

Čiastka 109/1997
Platnosť od 30.09.1997
Účinnosť od 01.10.1997