Zákon č. 251/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

Čiastka 107/1997
Platnosť od 29.09.1997 do31.12.2004
Účinnosť od 01.10.1997 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.