Nariadenie vlády č. 25/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky

Čiastka 10/1997
Platnosť od 31.01.1997
Účinnosť od 31.01.1997 do31.12.2011
Zrušený 42/1994 Z. z.

25

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. decembra 1996,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 a § 7 ods. 2 sa slová „obvodných úradov“ nahrádzajú slovami „okresných úradov“.

2. Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. sa nahrádza prílohou tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.

ZARADENIE ÚZEMIA DO JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ PODĽA ÚZEMNÝCH OBVODOV OKRESNÝCH ÚRADOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Do kategórie I sa zaraďujú územné obvody

Bratislava I Košice III
Bratislava II Košice IV
Bratislava III Levice
Bratislava IV Ružomberok
Bratislava V Trnava
Košice I Žilina
Košice II &nbsp

2. Do kategórie II sa zaraďujú územné obvody

Banská Bystrica Piešťany
Galanta Poprad
Hlohovec Prešov
Humenné Púchov
Košice-okolie Senica
Martin Šaľa
Nitra Trenčín
Nové Zámky Zlaté Moravce

3. Do kategórie III sa zaraďujú územné obvody

Čadca Ilava
Dolný Kubín Komárno
Dunajská Streda Liptovský Mikuláš
Lučenec Spišská Nová Ves
Malacky Topoľčany
Michalovce Trebišov
Nové Mesto nad Váhom Tvrdošín
Partizánske Veľký Krtíš
Pezinok Vranov nad Topľou
Považská Bystrica Zvolen
Prievidza Žarnovica
Rimavská Sobota Žiar nad Hronom

4. Do kategórie IV sa zaraďujú územné obvody

Bánovce nad Bebravou Námestovo
Banská Štiavnica Poltár
Bardejov Revúca
Brezno Rožňava
Bytča Sabinov
Detva Senec
Gelnica Skalica
Kežmarok Snina
Krupina Sobrance
Kysucké Nové Mesto Stará Ľubovňa
Levoča Stropkov
Medzilaborce Svidník
Myjava Turčianske Teplice