Nariadenie vlády č. 25/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky

Čiastka 10/1997
Platnosť od 31.01.1997
Účinnosť od 31.01.1997 do31.12.2011
Zrušený 42/1994 Z. z.