Oznámenie č. 246/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hašimovského kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 104/1997
Platnosť od 18.09.1997
Účinnosť do 29.09.2017
Zrušený 308/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa výmeny nót, t. j. 30. júla 1997.