Vyhláška č. 244/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva

Čiastka 104/1997
Platnosť od 18.09.1997 do31.05.2006
Účinnosť od 01.10.1997 do31.05.2006
Zrušený 326/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1997 - 31.05.2006