Vyhláška č. 231/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Čiastka 102/1997
Platnosť od 28.08.1997 do31.08.2009
Účinnosť od 01.09.1997 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

OBSAH