Vyhláška č. 222/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

(v znení č. 8/1998 Z. z., 287/1999 Z. z.)

Čiastka 98/1997
Platnosť od 14.08.1997
Účinnosť od 15.11.1999 do14.12.1999