Vyhláška č. 222/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

Čiastka 98/1997
Platnosť od 14.08.1997
Účinnosť od 15.08.1997 do13.01.1998