Oznámenie č. 221/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4

Čiastka 97/1997
Platnosť od 13.08.1997 do30.03.2000
Zrušený 97/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 1997.

Pôvodný predpis

13.08.1997