Oznámenie č. 22/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom kultúry, Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom školstva, Ministerstvom mládeže a Ministerstvom športu Luxemburského veľkovojvodstva na roky 1997, 1998 a 1999

Čiastka 8/1997
Platnosť od 29.01.1997
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 11. novembra 1996, na základe článku 28.