Vyhláška č. 206/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška koncesionárskych poplatkov

Čiastka 93/1997
Platnosť od 26.07.1997 do31.08.1999
Účinnosť od 01.08.1997 do31.08.1999
Zrušený 212/1995 Z. z.

OBSAH