Zákon č. 202/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/1997
Platnosť od 24.07.1997 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.1997 do31.12.2004
Zrušený 581/2004 Z. z.

OBSAH