Zákon č. 201/1997 Z. z.Zákon o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Čiastka 91/1997
Platnosť od 24.07.1997
Účinnosť od 01.08.1997

OBSAH