Vyhláška č. 189/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Pieninský národný park

Čiastka 86/1997
Platnosť od 08.07.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 08.07.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.