Nariadenie vlády č. 187/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 84/1997
Platnosť od 01.07.1997 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.1997 do30.06.2007
Zrušený 299/2007 Z. z.