Zákon č. 186/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 61/2000 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 83/1997
Platnosť od 30.06.1997 do31.05.2008
Účinnosť od 01.03.2000 do31.05.2008
Zrušený 167/2008 Z. z.