Nariadenie vlády č. 183/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia porovnateľného zárobku na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v období od 1. júla 1997 do 30. júna 1998

Čiastka 82/1997
Platnosť od 30.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1997 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.06.1997