Nariadenie vlády č. 180/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy

Čiastka 81/1997
Platnosť od 28.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1997 Aktuálne znenie