Vyhláška č. 177/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Čiastka 80/1997
Platnosť od 27.06.1997 do03.07.1997
Účinnosť od 01.07.1997 do03.07.1997
Zrušený 188/1997 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1997 - 03.07.1997