Oznámenie č. 168/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky

Čiastka 78/1997
Platnosť od 25.06.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 8. marca 1997, na základe článku 12.