Oznámenie č. 165/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17

Čiastka 76/1997
Platnosť od 20.06.1997 do28.10.1998
Zrušený 323/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.