Zákon č. 156/1997 Z. z.Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1997 Aktuálne znenie