Zákon č. 155/1997 Z. z.Zákon o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1997 Aktuálne znenie