Zákon č. 151/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.1997 do31.12.2008
Zrušený 522/2008 Z. z.