Nariadenie vlády č. 145/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty

(v znení č. 328/1999 Z. z., 72/2000 Z. z.)

Čiastka 66/1997
Platnosť od 27.05.1997 do31.12.2001
Účinnosť od 07.03.2000 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z.