Oznámenie č. 138/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 63/1997
Platnosť od 20.05.1997

138

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 9. apríla 1997 do 7. mája 1997 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretá 2. apríla 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievární a kováční Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretá 20. marca 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 6. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretej 14. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

4. Dodatok č. 2 zo dňa 6. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretej 14. decembra 1995 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 2. apríla 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 27. februára 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 1 zo dňa 2. apríla 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 7. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievární a kováční Slovenska.

7. Dodatok č. 1 zo dňa 20. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 20. marca 1996 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 1 zo dňa 3. apríla 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1995 uzavretej 10. novembra 1994 medzi Združením miest a obcí Slovenska

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky za odborové zväzy:

– Slovenský odborový zväz verejnej správy,

– Slovenský odborový zväz pracovníkov služieb,

– Slovenský odborový zväz kultúry a spoločenských organizácií.

9. Dodatok č. 2 zo dňa 11. apríla 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 4. apríla 1996 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 1 zo dňa 11. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1997 uzavretej 30. novembra 1995 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

11. Dodatok č. 2 zo dňa 21. apríla 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretej 20. februára 1996 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.