Vyhláška č. 13/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly

Čiastka 6/1997
Platnosť od 15.01.1997
Účinnosť od 15.01.1997

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.1997 Aktuálne znenie