Vyhláška č. 124/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

Čiastka 58/1997
Platnosť od 01.05.1997 do30.04.2004
Účinnosť od 01.05.1997 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1997 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

01.05.1997