Vyhláška č. 123/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou

(v znení č. 184/1998 Z. z.)

Čiastka 58/1997
Platnosť od 01.05.1997 do30.04.2004
Účinnosť od 13.06.1998 do30.04.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.06.1998 - 30.04.2004 184/1998 Z. z.
01.05.1997 - 12.06.1998