Vyhláška č. 122/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zavedení dovozného depozita

(v znení č. 150/1997 Z. z.)

Čiastka 57/1997
Platnosť od 01.05.1997 do20.07.1997
Účinnosť od 30.05.1997 do20.07.1997
Zrušený 196/1997 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.05.1997 - 20.07.1997 150/1997 Z. z.
01.05.1997 - 29.05.1997

Pôvodný predpis

01.05.1997