Nariadenie vlády č. 121/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c63/1997 Z. z.)

Čiastka 56/1997
Platnosť od 30.04.1997 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1997 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I § 7a, 7c a príloh č. 2 až 4 a čl. II príloh č. 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1997

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1997 - 31.03.2002 r1/c63/1997 Z. z.
01.05.1997 - 30.06.1997

Pôvodný predpis

30.04.1997