Oznámenie č. 115/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou

Čiastka 53/1997
Platnosť od 24.04.1997
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 15. mája 1996, na základe článku 22 ods. 2.

Pôvodný predpis

24.04.1997