Nariadenie vlády č. 105/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/1996 Z. z. o programoch rozvoja bývania

Čiastka 47/1997
Platnosť od 11.04.1997 do30.04.2000
Účinnosť od 15.04.1997 do30.04.2000
Zrušený 137/2000 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1997 - 30.04.2000

Pôvodný predpis

11.04.1997