Redakčné oznámenie č. r1/c9/1996 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

Čiastka 9/1996
Platnosť od 26.01.1996

Pôvodný predpis

26.01.1996