Redakčné oznámenie č. r1/c52/1996 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z.

Čiastka 52/1996
Platnosť od 10.05.1996 do22.01.1998

Pôvodný predpis

10.05.1996