Uznesenie č. 98/1996 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou

Čiastka 36/1996
Platnosť od 04.04.1996