Vyhláška č. 88/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách špeciálnej techniky

(v znení č. 288/2019 Z. z.)

Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 288/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.1996 - 31.12.2019