Vyhláška č. 86/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996 do30.11.1998
Účinnosť od 01.04.1996 do30.11.1998
Zrušený 348/1998 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1996 - 30.11.1998

Pôvodný predpis

30.03.1996