Oznámenie č. 81/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu

Čiastka 28/1996
Platnosť od 26.03.1996 do28.10.1998
Zrušený 325/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.