Zákon č. 8/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 366/1992 Zb. o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora)

Čiastka 2/1996
Platnosť od 06.01.1996
Účinnosť od 06.01.1996

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.01.1996 Aktuálne znenie