Oznámenie č. 76/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vzájomných bezvízových cestách občanov

Čiastka 26/1996
Platnosť od 20.03.1996 do31.12.2000
Zrušený 25/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 17. januára 1996, na základe článku 12.