Oznámenie č. 73/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 25/1996
Platnosť od 15.03.1996

Pôvodný predpis

15.03.1996