Oznámenie č. 7/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 1/1996
Platnosť od 05.01.1996

Pôvodný predpis

05.01.1996