Oznámenie č. 61/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Čiastka 21/1996
Platnosť od 29.02.1996 do31.03.1999
Zrušený 51/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 1996. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 228/1996 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. augusta 1996. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 347/1996 Z. z. a nadobudli účinnosť 30. novembra 1996. Zmeny opatrenia boli vyhláse...

Pôvodný predpis

29.02.1996