Oznámenie č. 6/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ruskej federácie pre vysokoškolské vzdelávanie, Ministerstvom školstva Ruskej federácie o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na školské roky 1995/1996 a 1996/1997

Čiastka 1/1996
Platnosť od 05.01.1996
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 4. júla 1995, na základe článku 16 a platí do 1. októbra 1997.

Pôvodný predpis

05.01.1996