Zákon č. 55/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi v znení zákona č. 3/1991 Zb.

Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 28.02.1996 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1996 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

28.02.1996