Zákon č. 54/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb.

Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996
Účinnosť od 28.02.1996

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1996 Aktuálne znenie