Zákon č. 53/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách

Čiastka 20/1996
Platnosť od 28.02.1996 do30.06.2002
Účinnosť od 28.02.1996 do30.06.2002

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1996 - 30.06.2002

Pôvodný predpis

28.02.1996