Zákon č. 387/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti

Čiastka 132/1996
Platnosť od 31.12.1996 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2004
Zrušený 5/2004 Z. z.